AbstractsBusiness Management & Administration

Implementace RTOS do uzlu senzorové sítě

by Michal Ulianko
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: WSN; RTOS; EFM32; Gecko; EnergyMicro; power management; WSN; RTOS; EFM32; Gecko; EnergyMicro; power management
Record ID: 1097838
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/17479


Abstract

Bezdrátové senzorické sieťe zväčša používajú `event-driven` operačné systémy. Táto práca diskutuje výhody nevýhody použitia RTOS v bezdrátových senzorických sieťach. Najvhodnejší RTOS je vybratý a sú podniknuté všetky kroky aby bolo možne demonštrovať schopnosť mikrokontrolérov Gecko od EnergyMicro prevádzkovať tento RTOS s nízkou spotrebou energie a demonštrovať jednoduchú bezdrátovú komunikáciu s Atmel AT86RF212 rádiami.; Wireless sensors networks mostly use event-driven OSes. This works discusses pros and cons of using RTOS in wirless sensors networks. A most appropriate RTOS is chosen and all necessary steps are undergone to demonstrate EnergyMicro Gecko MCU's ability to run the RTOS with low energy consumption and demonstrate wireless simple communication with Atmel AT86RF212 radios.