AbstractsComputer Science

Stochastická optimalizace v programu AIMMS

by Jakub Kůdela
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: optimalizace; stochastické programování; AIMMS; scénářové úlohy; metoda L-shaped; spalovna; optimization; stochastic programming; AIMMS; scenario-based programs; L-shaped method; incineration
Record ID: 1097840
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/33608


Abstract

Tato diplomová práce uvádí základní poznatky matematického a především stochastického programování. Navíc se zabývá použitím softwaru AIMMS při vytváření a řešení optimalizačních problémů. Naším hlavním cílem je naprogramovat v softwaru AIMMS několik metod řešení problémů stochastického programování a ukázat jejich použití a užitečnost na vybraných problémech. Jedním z problémů, který jsme si zvolili, je model spalovny. Všechny AIMMS programy, které v našem textu použijeme a popíšeme, a jejich zdrojové kódy budou přiloženy v dodatcích.; This master’s thesis introduces the basic concepts of mathematical and, most importantly, stochastic programming. Moreover, it gives a description of the usage of the software AIMMS in constructing and solving various optimization problems. Our main goal is to program several methods for solving these stochastic programming problems in AIMMS and show the usage and usefulness of these methods on chosen problems. One of the problems we chose is an incineration plant model. All the AIMMS programs, that we describe and use in our text, and their source codes will be enclosed in the appendices.