AbstractsBusiness Management & Administration

Podnikatelský záměr - adrenalínové centrum

by Michal Sedláček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Podnikatelský záměr; založení podniku; Adrenalinové centrum; podnikatelský plán; sportoviště; Business plan; Adrenaline Centre; company formation; sport complex
Record ID: 1097850
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35842


Abstract

Cílem diplomové práce bylo navrhnout podnikatelský záměr pro nově vznikající adrenalinové centrum v Třinci. Práce je rozdělena do třech kapitol, úvodní vymezuje cíle a metody práce. Další část tvoří teoretický rámec tématu a definuje základní pojmy. Analytická část je součástí samotného business plánu, jenž obsahuje veškeré jeho náležitosti. Výsledkem je přehledný dokument, který může sloužit k interním i externím účelům.; The aim of this diploma thesis is to write a business plan for Adrenaline Park formation in Třinec. The thesis is divided into three main chapters where first chapter defines goals and methods used. Subsequent part specifies theoretical framework of the topic and defines basic terms. Business plan contains all requirements including strategic analysis. The outcome of the thesis is well prepared document useful for both internal and external purposes.