AbstractsEngineering

Analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče

by Tomáš Bílek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vysokonapěťový rozvaděč; přenos tepla; CFD; přirozená konvekce; design experimentu; plošný spoj; High voltage switchgear; heat transfer; CFD; natural convection; design of experiment; busbar joint
Record ID: 1097854
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39123


Abstract

Cílem této práce je analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče. Tato analýza je založena na kombinaci experimentálního měření a CFD simulace proudění vzduchu v prostoru rozvaděče. Na základě výsledků pro referenční geometrii jsou předloženy návrhy na úpravu topologie rozvaděče, které mají za cíl snížení teploty kritických komponent rozvaděče během jeho provozu. Druhá část práce je spojena s problematikou oteplení plošných spojů, jakožto hlavních zdrojů tepla v prostoru rozvaděče. Pro popis závislosti oteplení plošného spoje na jeho charakteru byla použita statistická metoda design experimentu. Výsledky z experimentálního měření jsou podpořeny konečně prvkovým modelem kontaktu spoje.; This thesis deals with analysis of thermal field inside high voltage switchgear cabin. It de-scribes applied methodology based on combination of CFD simulation of air flow inside switch-gear cabin and series of experimental measurements. Based on results for reference geometry it provides proposals of switchgear layout modification to decrease temperature rise on switch-gear critical components during its operation. In the second part of this thesis problem of bus-bar joints is discussed. Busbar joints are one of the key thermal sources inside switchgear cab-in. Statistical method of design of experiment is applied for experimental investigation of bus-bar joint temperature rise. Results from design of experiment are supported by finite element simulation of contact in busbar joint.