AbstractsBiology & Animal Science

Zhodnocení antioxidačního působení za použití různých analytických metod

by Věra Kristinová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: antioxidanty; testy antioxidační kapacity; liposomy; oxidace lipidů; železo; hemoglobin; spotřeba kyslíku; antioxidants; antioxidant capacity assays; liposomes; lipid oxidation; iron; hemoglobin; oxygen uptake
Record ID: 1097857
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25779


Abstract

Cílem diplomové práce je zhodnotit antioxidační účinky pěti různých sloučenin s potenciálním využitím jako antioxidanty v potravinách (propylgalát, kávová kyselina, ferulová kyselina, p-kumarová kyselina a L(+)-askorbová kyselina), a to prostřednictvím čtyř běžně používaných testů antioxidační kapacity (FC, FRAP, DPPH, ABTS) a v modelovém systému liposomů za použití volného železa (Fe2+, Fe3+) a hovězího hemoglobinu jako prooxidantů se zvláštním zaměřením na různé koncentrace testovaných sloučenin v systému. K nepřetržitému monitorování oxidace lipidů při pH 5,5 a teplotě 30 °C je použita spotřeba kyslíku. Výsledky této práce mají přispět k lepšímu pochopení základních pro- a antioxidačních mechanismů a faktorů ovlivňující oxidaci buněčných membrán, liposomálních roztoků a emulzí typu olej-ve-vodě stabilizovaných fosfolipidy.; The objective of the diploma thesis is to evaluate antioxidant effects of five different compounds that have a potential as food antioxidants (propyl gallate, caffeic acid, ferulic acid, p-coumaric acid and L(+)-ascorbic acid) by means of four conventional antioxidant capacity assays (FC, FRAP, DPPH, ABTS), and in a liposome model system using free iron (Fe2+, Fe3+) and bovine hemoglobin as prooxidants, with special focus on different concentration levels of the tested compounds in the system. The oxygen uptake is used for continuous monitoring lipid oxidation at pH 5.5 and 30°C. The outcomes of this work contribute to better understanding the basic pro- and antioxidant mechanisms and factors influencing oxidation of cell membranes, liposome solutions, and oil-in-water emulsions stabilized by phospholipids.