AbstractsMedical & Health Science

Marketingová strategie pro trh zdravotní techniky

by Hana Coufalová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketingová strategie; zavedení nového produktu; mezinárodní trh; zdravotnická společnost; vysoce konkurenční trh.; Marketing strategy; new product launch; international market; medical company; high competitive market.
Record ID: 1097858
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5617


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj marketingové strategie pro zavedení produktů na vysoce konkurečním trhu zdravotnických prostředků. Konkrétně se zaměřuje na zavedení ablačního katetru a mapovacího zařízení pro léčbu srdečních chorob, které vyrábí americká společnost St. Jude Medical. Práce popisuje zavedení na trh, aby bylo možné najít kritické body a optimalizovat celý tento proces.; The master’s thesis is focused on a development of a marketing strategy for launching products on a high competitive market of medical devices. To be more specific, it focuses on a new product launch of an ablation catheter and a mapping system for treating cardiology illnesses produced by an American company St. Jude Medical. The thesis describes the launch in order to find critical points and optimize the entire process.