AbstractsPhysics

Pokročilé materiály pro organickou fotoniku

by Imad Ouzzane
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Dvoufotonová absorpce; zesílená spontánní emise; absorpce světla; prahová hodnota; průřez; deriváty difenyldiketopyrrolopyrrolu; časově rozlišená fluorescence; laser; tenké vrstvy; Two photon excitation fluorescence; amplified spontaneous emission; light absorption; thin films; organic photonics; diphenyl-diketo-pyrrolopyrrole derivatives; gain; laser; thin films
Record ID: 1097866
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/36534


Abstract

V oblasti nových nízkomolekulárních organických materiálů patří deriváty difenyldiketopyrrolopyrrolu (DPP), používané dříve jako barviva a pigmenty, k objektům vysokého zájmu pro jejich potencionální aplikace v moderních technologiích. Studium jejich optických vlastností ve vztahu k jejich chemické struktuře umožní využití jejich vysokého potenciálu ve vývoji pokročilých inteligentních materiálů. Přehled chemických a fyzikálních vlastností DPP derivátů a zhodnocení současného stavu řešené problematiky jsou uvedeny v teoretické části této práce. Tři hlavní procesy studované v této práci jsou: klasická absorpce a emise, dvoufotonová absorpce (TPA) a zesílená spontánní emise (ASE). Výsledky budou diskutovány a shrnuty ve dvou částech: první zahrnuje první dvě výše zmíněné oblasti a druhá problematiku zesílené spontánní emise.; Among low molecular organic materials, diphenyl-diketo-pyrrolopyrrole (DPP) derivatives used earlier as dyes are of high interest in modern technologies. The study of their optical properties related to their chemical structure will provide more information on the later relationship and comfort the high potential of DPP derivatives in the making of more performant smart materials. An overview of their chemical and physical properties is described in the theoretical part and followed by the state of the art in the field of interest concerning this thesis. The three main processes studied in this work are: The classic absorption and emission, the two photon absorption (TPA) and the amplified spontaneous emission (ASE). The results will be discussed and summarized in two parts: The first concerning the one and the two photon absorption and the second the amplified spontaneous emission.