AbstractsCommunication

Návrh komunikačního mixu vybrané události v cestovním ruchu – Festival otevřených sklepů

by Eva Cimbalníková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: marketing; komunikační mix; public relations; reklama; kreativní strategie; marketing; communication mix; public relations; advertising; creative strategy
Record ID: 1097872
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7632


Abstract

Diplomová práce je zaměřena na komunikační mix vybrané události (eventu). Touto událostí je “Festival otevřených sklepů”, pořádaný neziskovou organizací Nadace Partnerství, o.p.s. ve městě Znojmě v dubnu 2010. Cílem práce je kriticky analyzovat stávající komunikační mix, předložit návrhy na zlepšení současného stavu. Přínosem diplomové práce, po případné implementaci závěrů, by mělo být zvýšení návštěvnosti následujícího “Festivalu otevřených sklepů” na podzim roku 2010.; Diploma thesis is focused on communication mix of a chosen event. This event is “Open Cellars Festival”, organized by non-for-profit organization “Nadace Partnerství”, o.p.s. in town of Znojmo in April 2010. The aim is to critically analyze contemporary communication mix and offer proposals for its improvement. The contribution after possible conclusion implementation of the thesis should increase attendance of consequential “Open Cellars Festival” in autumn 2010.