AbstractsEngineering

Testování komponent v automobilovém průmyslu

by Miroslav Tovaryš
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Testování komponent; testovací metody; automobilový průmysl; zrychlené testy; snižování vývojových nákladů; Component testing; test methods; automotive industry; accelerated tests; design cost reduction
Record ID: 1097873
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7400


Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování komponent v automobilovém průmyslu. Nabízí přehled testovacích metod, jejich základní popis a popis testovacích zařízení. V práci jsou také zmíněny CAD systémy, metoda konečných prvků a zrychlené testy, které slouží ke snižování finančních nákladů na testování pomocí omezování počtu testů nebo zkracování testovacích časů. Principy těchto nástrojů jsou zde stručně popsány. Závěr práce shrnuje důvody, které ženou vývoj testovacích metod kupředu.; The bachelor’s thesis is aimed at testing of components produced by automotive industry. It yields an overview of testing methods, their basic description and description of used testing devices. In the thesis are also mentioned CAD systems, Finite Element Methods and accelerated tests, which are employed to reduce costs of testing process by eliminating the number of tests or by shortening the test-times. The basic principles of all these tools are briefly described. The conclusion of the thesis summarizes the reasons why developing of the testing is so important.