AbstractsBusiness Management & Administration

Strategie vstupu Burda Auction, s.r.o. na trh Spolkové Republiky Německo

by Martin Sikora
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: strategie vstupu na trh; SWOT analýza; SLEPT analýza; Porterova analýza pěti sil; marketingová strategie; strategie; analýza konkurence; filatelie; Německo; aukce; market entry strategy; Porter's five forces analysis; SWOT analysis; SLEPT analysis; marketing strategy; strategy; competitors analysis; philately; Germany; auction
Record ID: 1097874
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11853


Abstract

Diplomová práce analyzuje možnosti vstupu Burda Auction, s.r.o. na filatelistický trh Spolkové republiky Německo. Obsahuje zhodnocení teoretických poznatků a používaných analytických metod, které jsou poté aplikovány při analýze německého trhu s filatelií a konkurenčního prostředí. A poté navrhuje vhodné strategie pro expanzi firmy Burda Auction, s.r.o. na německý trh.; The thesis analyses the possibility of expansion of Burda Auction, s.r.o. into German market with philately. It includes analytical methods and theoretical knowledge which is then used for analysis of German market with philately and analysis of competition environment. Then it proposes suitable expansion strategies for the entry of Burda Auction, s.r.o. into the German market.