AbstractsMathematics

Účinnost plánovaného experimentu

by Alena Pfefferová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Regresní analýza; analýza rozptylu; plánování experimentu; test adekvátnosti modelu; test významnosti efektu; Regression analysis; analysis of variance; design of experiments; model adequacy checking; test of significance of effect
Record ID: 1097876
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25332


Abstract

Diplomová práce se zabývá plánováním a analýzou experimentu. Je zde zkoumán vliv počtu centrálních bodů v plánu experimentu na nalezení významných faktorů procesu. Pro určení tohoto vlivu je použita metoda Monte Carlo, pomocí které hledáme míru nalezení významných faktorů procesu. Simulace experimentu je vytvořena v programu MATLAB, kde se především využívá Statistics toolbox pro generování náhodných čísel. V závěru je zhodnoceno a graficky ukázáno, jak je určení významnosti faktoru procesu závislé na počtu uvažovaných faktorů experimentu a na počtu měření v centrálním bodě.; This diploma thesis is about design and analysis of experiments. It deals with the influence of number of central points in the plan of experiment for finding the significant factors of process. The method Monte Carlo is used to analyse this influence. The measure of finding the significant factors is quantified by this method. Simulation of experiment is created in MATLAB because of the fast random number generator. The last part of the thesis deals with results of the simulation and there is shown how the determination if the factor is significant depends on the number of factors in experiment and on the number of replications in central point.