AbstractsChemistry

Fyzikálně-chemické aspekty přípravy intermetalik TiAl obsahujících niob

by Tomáš Barták
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: intermetalikum TiAl; vakuové indukční tavení; žáruvzdorná keramika; fúze v inertním plynu; oběmový podíl nečistot; obsah kyslíku; TiAl intermetallic; vacuum induction melting; refractory crucible melting; inert gas fusion; volume fraction of pollutants oxygen content
Record ID: 1097884
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35755


Abstract

Prezentovaná práce se zabývá vakuovým indukčním tavením intermetalické slitiny Ti-46Al-7Nb (at. %) v žáruvzdorných kelímcích na bázi Y2O3. Byla provedena série taveb pro teploty přehřátí taveniny 1630, 1680 and 1730 ºC a při různých dobách výdrže na této teplotě v rozmezí 5 až 30 minut. Ze slitin ztuhlých v tavících kelímcích byly připraveny metalografické výbrusy, které sloužily k hodnocení mikrostruktury a vyhodnocení složení fází. Pro získání těchto dat byly použity metosy elektronové mirkoskopie SEM a EDS. Kvantitativní hodnocení mikrostruktury, zejména obsahu oxidické faze ve slitině, bylo provedeno pomocí software Adaptive Contrast Control (ACC). Analýza obsahu kyslíku ve ztuhlé slitině byla provedena metodou IGF (fúze v inertním plynu). V této práci jsou pochody na rozhraní slitina/oxidický kelímek posuzovány také z termodynamického hlediska a to s použitím aktivit jednotlivých složek v systému. Data prezentovaná v této práci mohou být použita pro nastavení a optimalizaci procesů tavení intermetalik TiAlNb.; Presented study investigates vacuum induction re-melting of Ti-46Al-7Nb (at%) intermetallic alloy in refractory crucible based on Y2O3. A series of re-melting experiments was performed at melting temperatures 1630, 1680 and 1730 ºC and three ranges of melting times (5, 15 and 30 minutes). Metallographic cross-sections for each experiment were prepared to obtain the data of microstructure and phase composition evaluation using SEM and EDS. A quantitative assessment of microstructure was based on an Adaptive Contrast Control (ACC) software used to estimate a volume fraction of ceramic phase in the melt. Oxygen content in the solidified met was analyzed using Inert Gas Fusion (IGF) method. Thermodynamic calculations of possible reactions are presented regarding the activity of the individual elements of intermetallic and refractory crucible. Data presented in this work based on experimental results and thermodynamic calculation could be used like guide for further melting and optimization of the TiAlNb melting process.