AbstractsBiology & Animal Science

Vývoj a aplikace metod zařízení pro studium lokálních vlastností nanostruktur

by Ondřej Sháněl




Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: AFM; KP-AFM; SEM; modifikace AFM mikroskopu; UHV komora; organické sluneční články; volt-ampérová charakteristika organických solárních článků; transport náboje v organických polovodičových zařízeních; netoxická příprava zlatých hrotů pro STM; AFM; KP-AFM; SEM; modification of AFM microscope; UHV chamber; organic solar cells; I-V characterisctic of organic solar cells; charge transport in organic semiconductor devices; non-toxic fabrication of STM gold tip
Record ID: 1097899
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6020


Abstract

Vývoj UHV kompatibilního kombinovaného systému AFM/SEM. Modifikace předchozího AFM mikroskopu pro podmínky spojené s tímto systémem. Výzkum transportu elektrického náboje v organických solárních článcích pomocí měření jejich volt-ampérových charakteristik a povrchového potenciálu. Příprava zlatých hrotů pro STM netoxickou cestou.; Development of UHV compatible combined AFM/SEM system. Modification of a former AFM microscope to meet requirements related to this task. Investigation of charge transport processes in organic solar cells by I-V measurements and the surface potential. Non-toxic fabrication of STM gold tips.