AbstractsBusiness Management & Administration

Podnikatelský záměr zvažující možnost založit kliniku řečové terapie

by Hana Bortlová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Podnikatelský záměr; Finanční plan; Marketingový plan; klinika řečové terapie; založení podniku.; Business Plan; Financial Plan; Marketing Plan; Speech Therapy Clinic; Set up a business.
Record ID: 1097904
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16715


Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé kliniky řečové terapie v Brně, jako společnosti s ručením omezeným. Návrh je reakci na existenci tržní mezery v poskytování komplexích a kvalitních služeb v oblasti řečové terapie, psychoterapie a fyzioterapie. V následující práci jsou vyhodnoceny potřebné předpoklady úspěchu podnikání, zahrnující také finanční plán, včetně návrhu kroků pro samotmou realizaci firmy.; My Diploma Thesis deals with a business plan for establishing Speech Therapy Clinic in Brno as a limited liability company. The idea of establishing such company is connected with a gap at the market. There are no companies providing complex and quality services in the fields of Speech Therapy, Psychotherapy and Physiotherapy all together. In following paper there are evaluated necessary conditions for success in this business including a financial plan with a suggestion of steps for setting up Speech Therapy Clinic.