AbstractsBusiness Management & Administration

Vstup na zahraniční trh společnosti Navertica a.s.

by Martin Klimo
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: NAVERTICA; a.s.; vstup na zahraniční trh; PESTLE; konkurence; NAVERTICA; PLC.; foreign market entry; PESTLE; competition
Record ID: 1097907
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35836


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vstupu firmy NAVERTICA,a.s. na Jihoafrický trh. Práce obsahuje analýzu společnosti a současné situace na trhu v Jižní Africe. Je aplikována kritická analýza literatury na dané téma společně s analytickými metodami. Opodstatněná doporučení, zda-li vstoupit na cizí trh a jakou formu vstupu zvolit, jsou dána. Tato doporučení jsou založena na vyhodnocení výsledků analýz této diplomové práce.; This thesis deals with an analysis of foreign market entry into South Africa and it is focused on company NAVERTICA, PLC. The thesis contains analysis of the company as well as the analysis of the current business environment in South Africa. The literature on this topic is critically reviewed and analytical methods are consequently applied. Justified recommendations to the company, whether to enter the market or not and what form to choose, are given based on the evaluation of findings in this thesis.