AbstractsEngineering

Porovnání analytického a numerického MKP řešení vzpěrné stability laminátových kompozitních válcových skořepin

by Michael Konečný
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: vzpěrná stabilita; kompozit; válec; analytické řešení; MKP; Nastran; Patran; Marc; variace; tenkostěnná skořepina; buckling; composite; cylinder; analytical solution; FEM; Nastran; Patran; Marc; variations; shallow shell
Record ID: 1097910
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27247


Abstract

Tato práce zkoumá možností řešení kritické síly vzpěrné stability laminátových kompozitních válcových skořepin jak analytickým tak MKP přístupem. Analytické řešení je prezentováno detailně a je zpracován Matlab program pro jeho výpočet. MKP řešení je prováděno ve dvou řešičích softwaru MSC.Nastran, jsou zjišťována vhodná nastavení těchto řešičů a jejich chování. Všechny způsoby řešení jsou na závěr porovnány a je navrženo několik závěrů.; This thesis studies the possibilities of determination of the critical buckling force of laminated composite cylindrical shells through analytical as well as through FEM approcah. The analytical solution is presented in detail and a Matlab program is made to allow its calculation. FEM solutions are done using two different solvers of the MSC.Nastran software, the effects of different settings of the solvers are explored as well as the general behaviour of the solvers. All of the approaches are in the end compared and a several conclusions are proposed.