AbstractsBiology & Animal Science

Aplikace zpracování digitálních signálů využívající systém zbytkových tříd

by Maroš Rolko
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: systém zbytkových tříd; sčítačka; modulus; příznak přenosu; konverze; digitální obvody; VHDL; spracování obrázků; obrázkové filtry; residue number system; adder; modulus; carry out; conversion; digital circuits; VHDL; image processing; image filters
Record ID: 1097934
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1216


Abstract

Tato práce se zabývá systémem zbytkových tříd a jeho aplikacemi v digitálních obvodech. První část se zabývá VHDL návrhem různých typů sčítaček v systému zbytkových tříd a jejich porovnání se standartními sčítačkami. V druhé části je implementován obrázkový processor který pracuje v systému zbytkových tříd a jeho výkonostní analýza. V textu je popsán postup návrhu a jsou prezentovány výsledky analýz.; This work deals with residue number system and its applications in digital circuits. The first part is VHDL design of different adder types in residue number system and their comparison with regular adders. The second part is VHDL implementation of image processor that computes in residue number system and its performance analysis. Presented text contains description of design procedures and presentation of analysis results.