AbstractsEngineering

Modální vlastnosti klikového ústrojí šestiválcového traktorového motoru

by Milan Poláček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: řadový vznětový šestiválcový motor; klikový hřídel; tlumič torzních kmitů; modální analýza; vlastní tvar; vlastní frekvence; torzní kmitání; inline 6-cylinder diesel engine; crankshaft; cranktrain; tuned rubber damper; linear analysis; modal properties; inherent shape; natural frequency; torsional vibration
Record ID: 1097935
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16121


Abstract

Tato diplomová práce uvádí dynamiku klikového mechanismu šestiválcového řadového motoru za účelem návrhu klikového hřídele v CAD programu Pro/Engineer. Následuje popis vibrací klikového mechanismu a analytický výpočet jeho torzních vibrací. Hlavní část diplomové práce se pak zabývá konverzí hřídele do konečno-prvkového modelu v programu ANSYS a jeho importem do prostředí Adams/Engine. V tom je provedena modální analýza klikového ústrojí pro získání vlastních frekvencí a tvarů. Na konec práce je porovnán výstup z analytického řešení a výsledky z multi-body systému.; This master’s thesis introduces cranktrain dynamics of the inline 6-cylinder diesel engine in order to design a crankshaft in CAD software Pro/Engineer. Follows a description of cranktrain vibrations and analytical calculation of its torsional vibration. Main part of the master’s thesis deals with conversion of the crankshaft to a finite element model in program ANSYS and its import to Adams/Engine interface. Further, a linear analysis is performed to obtain natural frequencies and inherent shapes of the cranktrain. At the end of the thesis the analytical approach solution and solution from multi-body system are compared.