AbstractsBusiness Management & Administration

Založení malého podniku a strategie jeho rozvoje

by Jindřich Fáborský
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: online hodiny; small business; start-up; internetový marketing; jazykové školy; soukromí lektoři; studenti; online lectures; small business; start-up company; internet marketing; language schools; private lecturers; students
Record ID: 1097937
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8073


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malou společnost, která přichází na trh s novým, technologickým produktem. Společnost, která se již jeden rok pohybuje v oblasti jazykových kurzů vyvíjí software pro reálnou výuku přes internet. Jelikož se jedná o zcela nový koncept, je třeba ověřit, zdali existuje poptávka na trhu ze strany jazykových škol, soukromých lektorů a především samotných studentů. Pro pochopení motivů zákazníků byl použit primární výzkum prostřednictvím dotazníků. Technologický produkt jež je předmětem podnikatelského plánu je již ve vývoji a měl by být uveden na trh v dubnu roku 2012.; This diploma thesis deals with development of a business plan for a small company, which is going to launch a new technological product to the market. The company, which has already been operating in the field of language courses for a year, is developing software for real teaching through the Internet. As it is a completely new product it is necessary to check if there is sufficient demand on the market from the group of language schools, private teachers and especially from students themselves. For understanding the motives of the customers the author used a primary research made through the questionnaires. Described technological product, which is the subject of the business plan, is in progress at the moment and is supposed to be launch to the market in April 2012.