AbstractsPhysics

Snímání atmosféry LIDARem: aplikace na detekci CO2

by David Císař
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: LIDAR; DIAL; určení koncentrace CO2; backscattering; LIDAR; DIAL; CO2 measurement; backscattering
Record ID: 1097943
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/7217


Abstract

Znalost o prostorovém rozložení, koncentraci a zdrojích CO2 v atmosféře je klíčová k pochopení přírodního cyklu oxidu uhličitého, k předpovědi vývoje a vlivu CO2 na klimatické změny. Tato práce se zabývá problematikou optického dálkového snímání za použití LIDAR (Light Detection and Ranging) systému. Obsahuje potřebné teoretické znalosti o LIDAR systému, použití a principy. Z mnoha aplikací využívající LIDAR je v této práci nastíněno provedení a měření pomocí DIAL (Differential Absorption LIDAR) systému určeného k určení koncentrace CO2 v atmosféře, tak i využití dalších aktivních či pasivních způsobů snímání CO2.; Knowledge of the spatial distribution, concentration and sources of atmospheric CO2 is a key factor for understanding of the carbon natural cycle, predicting evolution and the impact of carbon dioxide on climate changes. This work deals with optical remote sensing using LIDAR (Light Detection and Ranging). It contains necessary theoretical background of LIDAR system, the use and principles. LIDAR is used in many applications. The application, realization and measurement of concentration CO2 in the atmosphere with DIAL (Differential Absorption LIDAR) are outlined and also the use of other active and passive sensing techniques of CO2.