AbstractsComputer Science

Bezdrátová síť snímačů pro měření sacího potenciálu půdy

by Peter Rášo
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: bezdrátová senzorická síť; sběr dat; sací potenciál; obsah vody v půdě; měření; BitCloud stack; wireless sensor network; data collection; soil water potential; soil moisture; measurement; BitCloud stack
Record ID: 1097951
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1342


Abstract

Cílem tohoto projektu je vytvoření bezdrátové senzorické sítě na měření sacího potenciálu půdy. Práce obsahuje výběr vhodné měřící metody obsahu vody v půdě, jejíž součástí je i tvorba kalibrač˘ní křivky. Dále se zabývá realizací hardwaru a firmwaru pro dva typy modulů. Stanice end station, obsahující snímač˘e, a základní stanice base station, která přijímá a přeposílá data. Celá aplikace je doplněna o uživatelský program, který umožňuje zálohování dat, zobrazování průběhů dat včetně dat předchozích, změnu nastavení systému spolu s možností žádosti o potřebné informace.; The purpose of this project is to create a wireless sensor network for the measurement of soil water potential. This work includes the description of measurement methods, selection of appropriate method and its calibration. It also contains hardware and firmware realization of the two types of modules, the end station with sensors and the base station for data reception. The whole application contains a user program which allows data logging, displays actual data or past characteristics and changes the system settings with a possibility to demand system for the necessary information.