AbstractsPhysics

Hranové konečné prvky v časové oblasti

by Jan Cigánek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Metoda konečných prvků; hybridní metoda konečných prvků; uzlová metoda konečných prvků; frekvenční oblast; časová oblast; vlnovod; dokonale přizpůsobená vrstva (PML); MATLAB; COMSOL Multiphysics.; Finite element method (FEM); hybrid finite elements; nodal finite elements; frequency domain; time domain; waveguide; perfectly matched layer (PML); MATLAB; COMSOL Multiphysics.
Record ID: 1097952
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2163


Abstract

Diplomová práce se zabývá metodou hybridních (hranových a uzlových) konečných prvků ve frekvenční i časové oblasti. Tato metoda je použita pro analýzu vlnovodu parallel-plate, v kterém jsou umístěny dvě dielektrické vrstvy. Jako ukončení vlnovodu je implementována dokonale přizpůsobená vrstva označována PML. Projekt řeší možný výběr PML vrstvy v časové oblasti. Metoda je programována v programu MATLAB a výsledky jsou porovnány s programem COMSOL Multiphysics.; This paper presents hybrid (edge and nodal) finite elements in frequency and time domain. The method is used for the numerical analysis of a parallel-plate waveguide loaded by two dielectric obstacles. A perfectly matched layer (PML) is implemented as the output port of this parallel-plate waveguide. In the project, the PLM layer for the exploitation in the time domain is developed. The method is programmed in MATLAB and is compared with results produced by COMSOL Multiphysics.