AbstractsPhysics

Vytvoření metodiky zavádění systému managementu hospodaření s energií ve výrobním podniku

by Ivan Dudarev
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: energetické úspory; energetická účinnost; hospodaření s energií; metodika snížení energetické spotřeby; výrobní proces; vizualizace a monitorování energie; virtuální realita; energy savings; energy efficiency; energy management; methodology of energy savings; reducing energy consumption; production process; energy visualization and monitoring; virtual reality
Record ID: 1097970
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/38437


Abstract

V současné době se problematika energetických úspor dostává do popředí zájmu jak na úrovni jednotlivých podniků, tak i na úrovni celého státu. Často bývá příčinou sporů ve vědeckých kruzích i mezi odborníky z praxe. Lidstvo tradičně začalo využívat energii z minerálních přírodních zdrojů, které však ve srovnání s obnovitelnými zdroji energie mají omezení. Výzkum a implementace moderních technologií jsou ztíženy otázkou investic a časově omezeny. Proto se evropská strategie energetické bezpečnosti zaměřuje na energetickou účinnost, která je jedním z nejefektivnějších způsobů zlepšení bezpečnosti spotřeby energie. Velké společnosti a podniky jsou jedním z hlavních spotřebitelů energie. Proto je tato vědecká práce zaměřena na problematiku úspor energie a zlepšování energetické účinnosti podniku. Těžiště práce spočívá ve vytvoření a zavedení metodiky pro úsporu energie a managementu hospodaření s energií ve výrobním procesu automobilového podniku. Dále je pro účely této práce vytvořen a popsán způsob vizualizace spotřeby energie v prostředí virtuální reality; In recent times energy consumption and energy savings challenges have come on line both at the national and corporate levels and been under debate among researchers and experts. Mankind has entered on the transitional path from getting energy from mineral resources, which are limited, to the renewable resources. However investigation and implementation of modern renewable technologies are embarrassed by question of investments and time expense. Because of that energy efficiency lays in the center of the European energy safety strategy, which is one of the most cost effective ways to enhance security of energy supply. Enterprises are one of the biggest energy suppliers. Thus this research is focused on the problems of energy saving and improving of energy efficiency at the enterprise. This work represents the development and implementation of energy saving and energy management methodology in vehicle production process of an enterprise. Method of energy consumption visualization in virtual reality environment is also created and considered.