AbstractsMedical & Health Science

Oral health among elementary school children and the effects of polyol candies on the prevention of dental caries

by Riina Runnel
Institution: Tartu University
Department:
Year: 2015
Record ID: 1122590
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10062/45930


Abstract

Hambakaaries on ülemaailmse levikuga haigus. Eestis on kaariese näitajad eriti laste hulgas siiani kõrged. Kaaries, mis on dünaamiline, pikaajaliselt kulgev protsess, vajab pikaajalisi ennetusmeetodeid. Üks võimalus hambakaariese riski vähendada on asendada kariogeensed süsivesikud vähem kariogeensete suhkuralkoholide ehk polüoolidega. Paljud eelnevad uuringud on näidanud ksülitooli tarvitamise edukust kaariese ennetamisel, kuid mitmete teiste polüoolide puhul ei ole nende ennetav efekt kinnitust saanud. Kliinilise uuringu eesmärgiks oli määrata kaariese levimus algklasside õpilastel ning võrrelda erinevate polüoolide (ksülitool, erütritool ja sorbitool kui positiivne kontroll) pikaajalise tarbimise mõju ja efektiivsust vahelduvas hammaskonnas. Uuring oli topeltpime, juhuvalimiga, kontrollitud, ettevaatav, kolmeaastalise sekkumisega (polüoolide tarvitamine) kliiniline uuring mis sisaldas uuritavate iga-aastast suuõõne kliinilist läbivaatust Tartu Ülikooli Stomatoloogia Kliinikus. Me leidsime, et nii kaariese esinemissagedus kui ka kaariese indeksid olid Kagu-Eesti algklasside õpilastel kõrged, mis sobitub eelnevate uuringutega ning need tõusid kiiresti, olles teise klassi õpilaste hulgas statistiliselt olulisemalt kõrgemad võrrelduna esimese klassi õpilastega – seega vajab antud eagrupp tõhusaid preventiivseid meetmeid. Alumised teised piimamolaarid ja esimesed jäävmolaarid olid kõige enam kahjustunud hambad vahelduvas hammaskonnas. Kaaries algab enamasti fissuuridest kohe hamba suhu lõikumise järgselt, mis oleks ennetatav silandi kasutamisega, kuid läbivaadatud lastel oli silantide hulk väga madal. Kuna eelnevad uuringud on kinnitanud ksülitooli kaariest vähendavat efekti, on antud uuringu puhul ksülitooli tagasihoidlikku mõju raske seletada. Üks võimalik selgitus võib olla vähene tarvitamiskordade arv, mis oli kolm korda koolipäeva jooksul üldiselt soovitatava 4-5 päevale jaotatud tarvitamiskorra asemel. Kaariese areng oli erütritooli grupis aeglasem kui sorbitooli ja ksülitooli gruppides ning avaldus pärast 2 aastast erütritooli pastillide tarvitamist. Erütritool vähendas võrreldes sorbitooli ja ksülitooli pastillidega ühtlasi hambakatu hulka, hapete taset hambakatus ja Streptococcus mutans´i taset. Kokkuvõtvalt võime öelda et erütritool kui hästi talutav magusaine omab hambakatu hulga ja omaduste mõjutamise kaudu kõrget potentsiaali kaariese vähendamisel. Uuringu tulemuste põhjal võib erütritooli pastille soovitada asendamaks suhkruid maiustustes, et ennetada hambakaariest lastel. Dental caries is a globally occurring disease. The caries index in Estonia, especially among children, is still high. Caries is a dynamic, prolonged process, and therefore, needs long-term caries prevention methods. The replacement of cariogenic sugars with non-cariogenic substances, like xylitol or other less cariogenic sugar alcohols, is one way to reduce the risk of caries. Previous studies about the effect of xylitol on caries prevention have demonstrated evidence-based success but the preventive effect of other polyols…