AbstractsPsychology

Emotional Responses to Friction-based, Vibrotactile, and Thermal Stimuli

by Katri Salminen
Institution: U of Tampere : Diss
Department:
Year: 2015
Keywords: tuntopalaute; tunteet; haptics; affect; emotions
Record ID: 1130302
Full text PDF: http://tampub.uta.fi/handle/10024/96875


Abstract

Tunnereaktiot tuntopalautteeseen Erilaisia tuntopalautteita käytetään nykyään enenevissä määrin eri sovelluksissa. Esimerkiksi kännykät, tabletit ja peliohjaimet antavat usein palautetta tuntoaistin avulla käyttäjälleen. Yleisesti tällä hetkellä laitteissa käytetään värinäpalautetta, mutta tuntopalautetta on mahdollista tuottaa myös esimerkiksi lämmön tai kitkan avulla. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että tuntopalaute parantaa ihmisten suoritusta esimerkiksi kosketusnäytön näppäimistöllä kirjotettaessa. Tuntopalautteiden vaikutusta ihmisen tunnejärjestelmään on sen sijaan tutkittu verrattain vähän. Useimmat aiemmat tutkimukset liittyvät ihmisten väliseen kommunikaatioon tai prototyyppien toimivuuteen. Tällaiset tutkimukset eivät vastaa kysymykseen siitä, millä tapaa tuotetut palautteet ovat esimerkiksi mahdollisimman miellyttäviä tai herättävät käyttäjän huomion tehokkaasti. Väitöskirjassa vertaillaan miten eri tavoin tuotetut tuntopalautteet voivat vaikuttaa ihmisen tunnejärjestelmän toimintaan kuuden kokeen sarjassa. Tutkimuksissa on hyödynnetty mittausmenetelmiä psykologian saralla kehitetyistä tunneteorioista. Kokeissa osallistujat ovat esimerkiksi arvioineet erilaisia tuntopalautteita samalla, kun autonomisen hermoston aktivoitumista on mitattu. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että tuntopalautteen avulla on mahdollista herättää ihmisissä erilaisia tunnekokemuksia. Lämmön ja kitkan avulla tuotetut palautteet näyttäisivät toimivan värinää paremmin tässä tarkoituksessa.; The present aim was to experimentally investigate how different types of haptic stimulations are associated with the human emotion system. Prototype technologies were built to create computer driven friction-based, vibrotactile, and thermal sensations. Haptic technologies (i.e., friction-based, vibrotactile, and thermal), stimulus parameters (e.g., amplitude and continuity), and modality (i.e., haptic only or haptic auditory) were varied in the studies. Responses were measured using emotion-related rating scales (i.e., valence, approachability, arousal, and dominance), behavioral measurements, and changes in skin conductance response (i.e., SCR) reflecting the level of physiological arousal. The results showed that different haptic stimulations activated the human emotion system differently, as evidenced by subjective ratings and behavioral and physiological changes. The vibrotactile stimuli were connected to the level of arousal and dominance so that, for instance, stimuli with high amplitudes were rated as more arousing and dominant than stimuli with low amplitudes. However, on the scales of pleasantness and approachability vibrotactile stimuli were in general rated as neutral despite the parametrical variation. Friction-based and thermal stimuli effected the ratings on all of the four scales. Continuous stimuli and high intensity stimuli were rated as less pleasant, less approachable, more arousing, and more dominant than discontinuous and low intensity stimuli. Thus, friction-based and thermal stimuli…