AbstractsEngineering

Organizing Service Operations in Manufacturing

by Taija Turunen
Institution: Aalto University
Department:
Year: 2013
Keywords: Design; Industrial engineering; servitization; service operations management; organizing services; palveluoperaatioiden johtaminen; palveluiden organisointi; palvelullistuminen
Record ID: 1131564
Full text PDF: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7721


Abstract

Manufacturing firms in developed markets are increasingly striving towards greater service provision. Research has been providing valuable insights considering motivation and benefits of this transformation as well as offered some suggestions of likely challenges that this change causes. The academic and practical understanding of the subject has grown tremendously in the past years, however there are still significant gaps in the current knowledge regarding how this transformation takes place and what the organisational requirements are for this type of transformation. This thesis explores this transformation process and its consequences. The aim is to clarify the journey from product centric business to total solutions in manufacturing context. The study takes into account the transformative process, as well as structural requirements for this change. The study was conducted using a multi-method approach, combining grounded theory methodology with case study designs. Three separate case studies were performed in order to investigate how the transformation process takes place and what implications it has on the organisational structure. Further, a conceptual evaluation of the factors posed by the operational environment is presented. The thesis contributes to the current theoretical and practical understanding in three ways. First, it offers an in-depth understanding of different paths that organisations can follow when aiming to enter the service business. Three possible routes are identified: traditional, reversed, and partial. A second set of findings reveals in detail how the organisational structure needs to be adjusted so that it meets the requirements of service operations. In this investigation, analyses of the internal structure and of the delivery processes have been taken into account when evaluating the functionality of different organisational solutions. Finally, this thesis sets ground to assess critically the factors coming from organisational environments that might inhibit or exhibit service transformation in manufacturing. Kehittyneiden markkina-alueiden teollisuusyritykset ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen osuutta tarjoamissaan. Ilmiön ympärille on muodostunut laajoja tutkimuskokonaisuuksia ja löydösten avulla on pystytty osoittamaan palvelujen vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asemaan markkinoilla. Osoitettujen hyötyjen seurauksena yritysten halu muuttua tuotekeskeisistä organisaatioista kohti palvelukeskeisyyttä on kasvanut, mutta nykytietämys ei tarjoa tarvittavia työkaluja ja malleja muutoksen toteuttamiseksi. Tässä väitöskirjassa tutkitaan teollisuusyritysten muutosta kohti palveluja, sekä tämän muutoksen vaikutuksia organisaation rakenteeseen. Tarkoituksena on havainnollistaa ja kuvata yritysten muutosprosessia tuotekeskeisistä organisaatioista kohti ratkaisukeskeistä toimintatapaa. Väitöskirjassa esitetään erilaisia konkreettisia muutosprosesseja, sekä tähän liitettäviä organisatorisia ratkaisuja. Tutkimus on toteutettu useita laadullisen tutkimuksen…