AbstractsAnthropology

Female genital mutilation; Tietoa naisten ympärileikkauksesta terveydenhoidon ammattilaisille

by Johanna Wahlberg
Institution: Jyväskylän ammattikorkeakoulu; JAMK University of Applied Sciences
Department:
Year: 2007
Keywords: ympärileikkaus; naiset; ihmisoikeudet; seksuaalioikeudet; tapakulttuuri; Genitalia; Female; Circumcision; Anthropology; Cultural
Record ID: 1135564
Full text PDF: http://publications.theseus.fi/handle/10024/19023


Abstract

Naisten ympärileikkausta ei harjoiteta enää vain Afrikan ja Keski-Aasian yhteisöissä. Naisten ympärileikkaus koskettaa Eurooppaa, Amerikkaa ja muita maanosia, joissa tätä eiole enne harjoitettu. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet kasvava siirtolaisuuden vauhti ja kehitysmaalaisten etsiessä parempaa elämänlaatua. Kasvava huoli ja tiedon puute naisten ympärileikkauksesta länsimaissa rohkaisi tekijöitä kirjoittamaan informatiivisen kirjasen terveydenhuollon ammattilaisille jotka työskentelevät tyttöjen ja naisten terveyden parissa Suomessa. Tämä on tarkoitettu nostamaan esille tietoisuutta asioista jotka ympäröivät naisten ympärileikkauksen käytäntöä ja näin tekemällä, työskennellä kohti käytännön eliminointia. Terveydenhuollon ammattilaisilla on rooli vedettävänä tyttöjen ja naisten turvaamisessa ja täysivaltaistamisessa. Koulutus on tärkeä näkökulma päämäärän saavuttamisessa. Projekti tehtiin läheisessä yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan kanssa. Kirjanen annettiin Keski-Suomen Keskus Sairaalan synnytysosastolle ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan kirjastolle. Kirjanen on tarkoitettu välittämään tietoa naisten ympärileikkauksen tarkoituksesta, tyypeistä, psykologisista ja fyysisistä seuraamuksista sekä muista aiheeseen liittyvistä asioista. Kirjanen antaa myös listan muista kirjallisuuksista ja lähetistä joista voi hakea lisää tietoa. Projektin tarve lähti tekijöiden omasta kiinnostuksesta naisten ympärileikkausta kohtaan, mikä perusteltiin kirjallisuuden puutteella Suomessa. Projektin tavoite oli tuottaa informatiivinen kirjanen naisten ympärileikkauksesta ja pitää tunti tähän pohjautuen, joka tukee tulevien terveydenhuollon ammattilaisten tietoutta. Projekti osoitti tarpeen naisten ympärileikkauksen tutkimustyöhön Suomessa.; Female Genital Mutilation (FGM) is not anymore a practiceexperienced by the African communities and the Middle East. FGM is becoming a concern in Europe, The U.S.A and other parts of the world that had not been affected before. This situation has been brought about by increasing rates of migration and the search for better living standards by citizens of developing countries. Increasing concern and the unawareness of FGM in western countries has encouraged the authors to write an informative booklet for all the health care professionals working in the field of girls' and women's health in Finland. This is to raise awareness of the issues surrounding the practice of FGM and by doing so to work towards eliminating the practice. The health care professionals have a role to play in the protection and empowerment of women and girls. Education is an important aspect of reaching these goals. The project was carried out in close co-operation with Jyväskylä University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies. A booklet was given to maternity and labour wards ofCentral Hospital of Central Finland, as well as the library of Jyväskylä University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies. The booklet is aimed to provide…