AbstractsAstronomy & Space Science

Tüdőrák agyi metasztázisa és intrakraniális agydaganatok peritumorális invazivitásának összehasonlítása az extracelluláris mátrix komponensek expressziójának vizsgálatával

by Imre Varga
Institution: University of Debrecen
Department:
Year: 2014
Keywords: glióma; glioma; invázió; extracelluláris mátrix; glioblasztóma; asztrocitóma; invasion; agyi áttéti daganat; extracellular matrix; glioblastoma; astrocytoma; brain metastasis; Klinikai orvostudományok; Orvostudományok
Record ID: 1177969
Full text PDF: http://hdl.handle.net/2437/192434


Abstract

Jelen munkánkban egy olyan új lehetőségre kívántunk rávilágítani, mellyel az áttétek kialakulása és növekedése a jövőben gátolható lenne. Mivel sok molekuláról ismert, hogy részt vesz az áttétképzésben és a tumorinvázióban, nem könnyű targetet választani az anti-inváziós terápia számára. A mi összehasonlításunk, melyet a különböző ECM molekulák expressziós mintáival végeztünk, segíthet leszűkíteni a lehetséges célmolekulák számát. Az általunk vizsgált ECM molekulák különböző mintázatot mutattak a gliomák és az adenokarcinoma áttétek esetében. Feltehetően az egyes primer tumorokra jellemző, de egymástól különböző molekuláris összetétel lehetőséget teremt a tumorok szelektív „célbavételére”. Az első lépés az ECM invázióért felelős molekulái expressziójának meghatározása a különböző intracerebrális daganatokban. Az igen nagyszámú molekula közül ezáltal kiszűrhető az a néhány potenciális molekula, melyek további vizsgálatával az onkoterápiához konkrétan hasznosítható targetmolekulák identifikálhatók. Vizsgálataink során először 96 ECM komponens mRNS expressziós szintjét mértük meg, majd eredményeink alapján meghatároztuk a további analízisre érdemes molekulák csoportját, és belőlük un. inváziós panelt képeztünk. Ezzel a fenti célon túl azt is elértük, hogy az inváziós panelt alkotó molekulák mRNS-szintjeiből daganatspecifikus inváziós spektrumot lehetett képezni, mely a cluster analízis szerint az általunk vizsgált 4 különböző daganattípusra is igen nagymértékű specificitást mutat Ezáltal igazolni tudtuk, hogy a különböző daganatok eltérő invízivitásáért valóban az ECM-komponensek jól meghatározható molekulacsoportja felelős. További méréseink során a különböző eredető intracerebralis tumorok inváziós spektrumának elemzésével 4 olyan molekulát szűrtünk ki, mely a gliomák és a tüdőrák agyi metasztázisának eltérő infiltrációs aktivitásáért konkrétan felelősnek mondható. A statisztikai analízis alapján megállapítható, hogy a brevikán, neurokán, tenaszcin-C és verzikán tehát a jövőben az antiinvazív terápiához targetként felhasználható. Effectiveness of therapy in case of malignant intracerebral tumors depends mainly on the invasive behavior of the tumor. In recent work we tried to find new perspectives in inhibition of tumor metastases development and invasion. We compared the molecular composition of extracellular matrix of different tissues like normal brain, glioblastoma, astrocytoma grade II and intracerebral pulmonary adenocarcinoma metastasis. For these purposes fresh frozen tissue samples were used collected by routine clinical neurosurgical procedures at the Department of Neurolsurgery, University of Debrecen. For determination of the mRNA expression of the invasion-related extracellular matrix proteins quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (QRT-PCR) was used. Then immunohistochemical staining was performed for ECM molecules found to be in connection with invasion processes in the peritumoral brain. The trial was made in four phases. At the first phase 96 molecules reported in the…