AbstractsBiology & Animal Science

Tápanyagforgalmi vizsgálatok a Hajdúsági Löszhát mészlepedékes csernozjom talaján, a termőhelyspecifikus tápanyag-gazdálkodás megalapozására

by Sándor Berényi
Institution: University of Debrecen
Department:
Year: 2014
Keywords: nitrogén; nitrogen; kálium; potassium; talajvizsgálat; soil analysis; tartamkísérlet; long term experiment; tápanyag-gazdálkodás; nutrient management; Növénytermesztési és kertészeti tudományok; Agrártudományok
Record ID: 1177981
Full text PDF: http://hdl.handle.net/2437/179689


Abstract

Kutató munkámat a Debreceni Egyetem Látóképi Növénytermesztési Kísérleti telepén †Ruzsányi László professzor úr által alapított szántóföldi tartamkísérlet 2004. és 2005. évében vett talaj- és növényminták elemzése alapján végeztem. A többtényezős tartamkísérletben három vetésváltási modell, öt különböző tápanyagkezelés került beállításra három öntözési szinten. Vizsgálataimat kukorica monokultúrában és búza, kukorica bikultúra kukorica szakaszában végeztem, a műtrágyázatlan kontroll a 120:90:90 és a 240:180:180 (N:P2O5:K2O, kg/ha) kezelésekben, öntözés nélkül és öntözés mellett (2x50 mm). A termőhely talaja löszön képződött, mély humuszrétegű alföldi mészlepedékes csernozjom talaj. A kutató munka célja volt a kritikus termesztéstechnológiai elemek, mint az öntözés, tápanyagellátás, vetésváltás és a termőhely interakciójának vizsgálata elsősorban a talaj oldható tápelem tartalmának hagyományos és új módszerekkel történő meghatározásán keresztül. További célként tűztem ki megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a hazai szaktanácsadási gyakorlatban a termőhely tápelem ellátottságának meghatározására alkalmazott hagyományos módszerekkel kapott eredmények pontosabbá tehetők-e új kiegészítő módszerek segítségével. I have conducted my research work on the analysis of soil and plant samples taken at the Látókép Experimental Farm of the University of Debrecen in the years of 2004 and 2005 of the long-term field experiment set by †Professor László Ruzsányi. During the multi-factorial long-term experiment, three crop rotation models, five different nutrient treatments were set at three irrigation levels. I have carried out my studies in maize monoculture and the maize phases of a wheat, maize biculture, with control (no fertilization), 120:90:90 and 240:180:180 (N:P2O5:K2O, kg/ha) treatments, without and with irrigation (2x50 mm). The soil of the experiment is a lowland calcareous chernozem with deep humus layer, formed on loess. The goal of the research was the investigation of the crucial production technological elements as the interactions of irrigation, nutrient supply, crop rotation and growing area, mainly via the determination of the soluble nutrient content of the soil by traditional and new methods. Another aim of mine was to study whether the results obtained by traditional methods applied for the determination of the nutrient supply of the growing area in the domestic advisory practice, could be made more precise by the use of the new, complementary methods.