AbstractsMedical & Health Science

Cerebrális mikroembolizáció vizsgálata multipoláris körkörös rádiófrekvenciás katéterrel végzett pulmonális véna izoláció során

by Edina Nagy-Baló
Institution: University of Debrecen
Department:
Year: 2014
Keywords: Pitvarfibrilláció; Atrial Fibrillation; Katéterabláció; Catheter ablation; Single-shot ablációs technikák; Single-shot ablation techniques; Cryoballon; Cryoballoon; PVAC; PVAC; Cerebrális mikroembolizáció; Cerebral microembolization; Transcranialis Doppler; Transcranial Doppler; Klinikai orvostudományok; Orvostudományok
Record ID: 1178053
Full text PDF: http://hdl.handle.net/2437/189298


Abstract

Fázisos RF ablációk során rutinszerűen alkalmazott cerabrális mikroembólus detektálással végzett vizsgálataink eredményeként az alábbi megállapításokat tehetjük: 1. A GENius generátor korábbi, 14.3 verziójával végzett ablációk szignifikánsan több mikroembólust generáltak mint a Cryoballonnal végzett ablációk. Az abláció alatti heparinizálás szignifikánsan nem befolyásolta a MES-k számát a PVAC-vel végzett beavatkozások során. 2. A mikroembólusok keletkezése Cryoballon ablációk alatt egyenletes volt, PVAC ablációknál ezzel szemben döntően az energia közlések idejére koncentrálódott. 3. A MES-k mintegy 80 %-a gáz természetű, mindkét ablációs módszer esetén. 4. Statisztikailag igazolt korreláció áll fenn a TCD-vel detektált MES számok és az ICE képernyőn megjelenő mikrobuborék képződés intenzitása között. 5. A GENius 14.4 generátor hőmérséklet és teljesítmény görbéinek elemzése a MES képződés hátterében igazolta, hogy mind a leadott össz teljesítmény, mind az egyszerre bekapcsolt elektródák száma szignifikánsan korrelál a mikroembólusok képződésével. 6. A PVAC első és utólsó elektródáinak szimultán aktiválása növeli a MES-k számát akkor is, ha az elektróda pozíciót röntgenen ellenőrizzük az abláció előtt. 7. A nem megfelelő, vagy intermittáló katéter kontaktusra utaló valamennyi paraméter, úgy mint az átlagos hőmérséklet, a hőmérsékleti túllövés, a negativ templát deviációs és a respirációs kontaktus hiba score a mikroembolizáció független prediktorának bizonyult. The summary of our research investigating Cerebral microembolization during pulmonary vein isolation performed with the circular multipolar radiofrequency catheter was given in this thesis. Our new observations: 1. The earlier version of the GENius generator (GENius 14.3) was associated with significantly increased MES production as compared with the Cryoballoon. However, the level of intraprocedural heparinization did not affect the amount of emboli generation during PVAC ablations. 2. During Cryoballoon ablation an even distribution of microbubble formation was observed, while emboli generation was concentrated to energy delivery in case of PVAC procedures. 3. 80% of detected microebmoli are gaseous in nature with both single-shot techniques. 4. An excellent correlation was found between the absolute numbers of detected MESs by TCD and the semiquantitative scale of bubble production on ICE. 5. Based on the analysis of temperature and power curves registrated during energy deliveries with the PVAC it was demonstrated that the total energy delivered and the number of concomittantly active poles were associated with increased MES production. 6. Simultaneous use of E1 and E10 resulted in increased MES formation despite fluoroscopic assessement of a large interelectrode distance between them. 7. All parameters related to an improper or an intermittent tissue-catheter contact, including mean temperature, integral over 62 oC, negative template deviation score, respiration generated contact failure score were independent predictors of MES formation.