AbstractsLaw & Legal Studies

A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon

by Péter Máté Sipka
Institution: University of Debrecen
Department:
Year: 2014
Keywords: munkajog, munkavédelem; labour law, occupational health; Állam- és jogtudományok; Társadalomtudományok
Record ID: 1178117
Full text PDF: http://hdl.handle.net/2437/181992


Abstract

Az értekezés témájának az aktualitása több oldalú. Egyrészt az új munkajogi szabályozás miatt a bíróságok „keresik” a megoldásokat bizonyos élethelyzetekre (pl. Meddig tart a munkáltató előreláthatósága? Mi az ellenőrzési kör pontos határa?). Így ez az elemzés segítséget nyújthat a jogalkalmazók számára. Megjegyzendő, hogy a felvetés megválaszolását pontosan ez nehezíti, mivel az új Munka Törvénykönyve alapján még kialakult bírói gyakorlat nincs. Ez várhatóan a következő években fog körvonalazódni, és „rendet teremteni” a jelenlegi helyzetben. Ismereteim szerint a munkajogi kártérítés területén az elméletet és a gyakorlatot ezen aspektusból bemutató kutatás még magyar nyelven nem készült, így ez az értekezés a munkáltató felelősségi formák között jelenleg feszülő ellentétek első hazai bemutatását végzi el gyakorlati példák bemutatásával. Másrészt a dolgozatban megkísérlek választ adni arra, hogy a munkavédelem és a társadalombiztosítás terén korábbi években kialakult bírói gyakorlat tartható lesz-e a megváltozott munkajogi szabályok fényében, és amennyiben a válasz nemleges, úgy indokolt lehet-e bizonyos jogalkotói beavatkozás a munkavállalók védelmének további teljes körű biztosítása érdekében. The topicality of the researched can be justified from several aspects. On the one hand, because of the new labour law regulation the labour courts are “seeking” the solutions for certain life situations – for example: how far does the employer’s obligation to foresee go or what is the exact definition of the scope of supervision? So this analysis can be helpful for the jurisdiction. We must add that to answer the questions raised above is difficult exactly because of the lack of judicial practice following the new Mt. and this is the task of the courts in the forthcoming years and this way the “order making” will be possible in the present situation. According to my knowledge a research examining the question of the employer’s liability both from theoretical and practical aspect hasn’t been done yet in Hungarian, so this dissertation can be the first appearance in the Hungarian legal literature analysing the forms of the employer’s liability for damages taking into consideration the relevant contradictions and at the same time supported with judicial practice. On the other hand, in my dissertation I intend to answer the following question: can the judicial practice crystallized in the last few years be continued in the field of occupational safety and social security in the light of the new norms of labour law; and in case it can’t, is the legislator’s intervention reasonable for guaranteeing protection for the employees in the widest scope possible?