AbstractsLaw & Legal Studies

Felelősségi viszonyok és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén nemzetközi összehasonlítás tükrében

by Judit Zákány
Institution: University of Debrecen
Department:
Year: 2014
Keywords: egészségügy; health care system; polgári jog; felelősség; civil law; liability; Állam- és jogtudományok; Társadalomtudományok
Record ID: 1178197
Full text PDF: http://hdl.handle.net/2437/193496


Abstract

Dolgozatomban azok az esetek állnak a középpontban, melyekben az egészségügyi ellátást végzők és a betegek, hozzátartozóik különböző szintű konfliktusai merülnek fel. Célkitűzésem az volt, hogy mindkét fő érintett szemszögéből vizsgáljam a kérdéskört, feltérképezzem az esetleges problémákat. A betegek oldaláról közelítve a témához a sérelmek, káresemények esetén igénybe vehető kompenzációs és konfliktuskezelési lehetőségek kerültek vizsgálatom középpontjába. Az egészségügyi szolgáltatók oldaláról szemlélve a problémakört pedig, a felelősségi kérdések és a felelősségi viszonyrendszer képezte vizsgálatom tárgyát.In the middle of my dissertation there are the cases in which different conflicts arise between healthcare service providers and the patients and their relatives. My purpose was to examine the task, to search for the possible problems, refer to both main parties. Refer to patients, the possible solutions - in cases of damages, losses - in connection with compensation and settlement of conflicts are in the middle of my research. Refer to healthcare service providers, the questions and relations in connection with liability are the tasks of my research.