AbstractsMedical & Health Science

Offspring of subfertile couples: neurodevelopmental outcome at preschool age; Nakomelingen van subfertiele ouderparen

by Pamela Schendelaar
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1242070
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/9af0d6f2-2f1f-4a32-a660-5769cb1b7974


Abstract

Vruchtbaarheidsbehandelingen, zoals in-vitrofertilisatie (IVF), worden toenemend toegepast. In theorie is tenminste één kind in elke klas geboren na IVF en zijn nog meer kinderen geboren uit subfertiele ouderparen na natuurlijke conceptie. Kortom, de ontwikkeling en gezondheid van deze kinderen is van algemeen maatschappelijk belang. Dit proefschrift beschrijft de neurologische ontwikkeling, in termen van neuromotoriek, cognitie en gedrag, van kinderen tot op de leeftijd van 4 jaar, die geboren zijn uit subfertiele ouderparen, met of zonder IVF. De potentiële effecten op het kind van factoren die verband houden met vruchtbaarheidsbehandelingen werden in kaart gebracht, zoals ovariële hyperstimulatie, de in vitro laboratorium procedures, de aanwezigheid van subfertiliteit, de onderliggende oorzaak en de duur van de subfertiliteit als maat voor de ernst ervan. Daarnaast werd het effect van preïmplantatie genetische screening (PGS, met embryobiopsie) als toevoeging op IVF geëvalueerd. De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat de IVF-aspecten niet maar de subfertiliteitsaspecten wel verbonden zijn met een slechtere ontwikkeling op de voorschoolse leeftijd. De ernst van de subfertiliteit is hierbij bepalend. Tevens lijkt PGS geassocieerd met een andere neurologische ontwikkeling in tweelingen, maar niet in eenlingen. De resultaten van dit proefschrift tonen het belang aan van langdurige follow-up van kinderen geboren uit subfertiele ouderparen, met of zonder toepassing van IVF. Het monitoren en verbeteren van de veiligheid en gezondheid van subfertiele ouderparen en hun kinderen is noodzakelijk, met name in de huidige maatschappij waar de leeftijd van de moeder ten tijde van conceptie, subfertiliteit en het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen toenemen.; Fertility treatments such as in vitro fertilization (IVF) are increasingly applied. Theoretically, at least one child in every classroom has been born following IVF and even more children are born to subfertile couples who conceived naturally. Therefore, development and health of these children is of general significance. In this thesis neurodevelopmental outcome, in terms of neuromotor function, cognition and behaviour, of children born to subfertile couples without and with the application of IVF is evaluated up until 4 years by exploring the influence of IVF-related and subfertility-related aspects, such as ovarian hyperstimulation, the in vitro laboratory procedures and the presence, the underlying cause and the duration of subfertility, the latter reflecting the severity of subfertility. Additionally, the effect of preimplantation genetic screening (PGS, involving embryo biopsy) in addition to IVF on child neurodevelopmental outcome was evaluated. The main conclusion of this thesis is that subfertility-related aspects rather than IVF-related aspects contribute to worse neurodevelopmental outcome of preschool aged children, with the severity of subfertility being the decisive factor. Moreover, PGS seems to be associated with altered neurodevelopment in…