AbstractsBiology & Animal Science

Angiogenesis and angiopoietins in human gliomas; Angiogenese en angiopoietines in humane gliomen

by Michiel Wagemakers
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1242242
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/5cafb3a1-0e0f-4c79-b004-38d3704ef674


Abstract

Het hooggradig glioom is een primaire hersentumor met een infauste prognose ondanks de verschillende vormen van therapie die beschikbaar zijn. Net als andere tumoren zijn gliomen in staat de vorming van nieuwe bloedvaten te induceren. Bij dit complexe proces (“angiogenese”) zijn meerdere groeifactorsystemen en celtypen betrokken. Het Angiopoietine-Tie2 systeem is betrokken bij het op gang komen van het proces van angiogenese, ook wel de “angiogenic switch” genoemd en is het voornaamste onderwerp van het proefschrift “Angiogenesis and Angiopoietins in Human Gliomas” geschreven door neurochirurg Michiel Wagemakers. In dit proefschrift worden onder andere de immunohistochemische mogelijkheden voor het beoordelen van de mate van angiogenese in gliomen aan de hand van de beschikbare literatuur geïnventariseerd, er worden twee typen humane gliomen met elkaar vergeleken voor wat betreft hun angiogene activiteit, de mate van expressie van het Angiopoietine-Tie2 systeem in de tumor wordt gerelateerd aan de overleving van patiënten met een hooggradig glioom en de distributie binnen de tumor van de verschillende factoren van het Angiopoietine-Tie2 systeem wordt bestudeerd. Tevens wordt een studie gepresenteerd waarin in een muizenmodel van hersentumorgroei, onder invloed van behandeling met een angiogenese remmer en bestraling veranderingen in de tumorbloedvaten worden gezien die betrokkenheid van de vaten bij de het waargenomen behandeleffect aannemelijk maken. De bevindingen van het proefschrift ondersteunen verder onderzoek naar de mogelijkheid van het ontwikkelen van medicijnen voor hooggradige gliomen die gericht zijn op het Angiopoietine-Tie2 systeem.; High grade gliomas are brain tumors that have dismal prognosis despite the various modalities that are available for treatment. Like other tumors, gliomas are known to induce the formation of new blood vessels by a process called “angiogenesis”. Targeting this process has been successful in the treatment of other tumors and similar attempts are made in gliomas. Angiogenesis is a complex process that can be divided into several phases and involves multiple growth factor systems and cell types. The Angiopoietin-Tie2 growth factor system is thought to be intimately involved in the early phases of angiogenesis known as the “angiogenic switch” and is the main subject of the thesis “Angiogenesis and Angiopoietins in Human Gliomas” by neurosurgeon Michiel Wagemakers. This thesis reviews the possibilities for the immunohistochemical assessment of angiogenesis in gliomas, compares the extent to which angiogenesis occurs in two different types of gliomas in patients, relates the activity of the Angiopoietin-Tie2 systemto patient prognosis in high grade gliomas, and studies the distribution of the individual factors of this system within the tumor. Also, a study is presented in which treatment induced vascular changes are shown within murine gliomas that suggest an involvement of the tumor vasculature in the effect of the treatment. As a whole, the thesis underlines the involvement of…