AbstractsPsychology

Implicit Self-Regulation in Consumer Goal Pursuit; Impliciete zelf-regulatie door consumenten bij het nastreven van doelen

by Jacob Wiebenga
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1242244
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/d5d5d878-6e22-4fbf-905c-940170646414


Abstract

Consumenten laten zich in hun dagelijkse gedrag leiden door hun doelen, zoals bijvoorbeeld 10 kilo afvallen, een proefschrift afronden of een bepaald bedrag sparen voor een welverdiende vakantie. Aan de andere kant gebruiken consumenten services en producten op hun doelen te bereiken. Bij het nastreven van hun doelen worden consumenten blootgesteld aan afleiding, verleiding of een (tijdelijk) verminderde motivatie. Om hun doelen toch te bereiken zullen ze een grote mate van controle moeten uitoefenen op het doelgerichte gedrag: ze zullen hun gedrag moeten reguleren. Weinig onderzoek heeft zich echter gericht op de (onbewuste) processen die ten grondslag liggen aan doelgericht gedrag en de vraag hoe zelfregulatie door de omgeving wordt beïnvloed. Dit proefschrift gaat nader op die vraag in. In drie empirische essays laat dit proefschrift zien wat, in een retailomgeving, de invloed van omgevingsfactoren is op impliciete, niet-intentionele zelfregulatie en doelgericht gedrag (voortgangsinformatie in hoofdstuk 2;winkelomgeving in hoofdstuk 3; en merken in hoofdstuk 4). Dit wordt gedaan aan de hand van de drie verschillende gebieden waarin de consument controle uitoefent over zijn doen en laten en omschreven kunnen worden als het zelf in tijd en ruimte (hoofdstuk 2), het zelf in relatie tot de fysieke wereld (hoofdstuk 3) en het zelf in relatie tot zichzelf (hoofdstuk 4). Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd biedt nieuwe inzichten in hoe het denken en doen van consumenten onbewust vormgeeft aan en gevormd wordt door de omgeving waarmee consumenten op dat moment worden geconfronteerd. Tevens schetst het een goed beeld van de manier waarop wij als consumenten op een effectieve en flexibele manier onze doelen bereiken en omgaan met de complexe wereld waarin we leven.; Consumers’ daily behaviors are driven by their goals, such as to lose weight, save for a vacation, or finish a reward program. In turn, consumers use various products and services to pursue their goals. These situations require consumers to control and regulate their own behavior in the face of distractions, temptations, or lack of motivation. Little research has clarified the underlying processes by which people pursue goals in a consumer context or described how the consumer context might influence self-regulated goal pursuit. This dissertation addresses this gap and focuses on how situational characteristics of the retail environment—that is, progress information (Chapter 2), store atmospherics (Chapter 3), and brands (Chapter 4)—affect such self-regulatory processes in consumer goal pursuit. More specifically, it shows that these environmental stimuli can trigger goals and support self-regulatory processes that then go on to shape consumers’ behavior in ways beyond their conscious awareness. Moreover, this dissertation highlights three domains in which people engage in implicit self-regulatory actions, construed as the self in relation to time and space (Chapter 2), the self in relation to the physical world (Chapter 3), and the self in…