AbstractsPhysics

Abstract

In deze these worden de fundamentele eigenschappen van ferroelektrische en piezoelektrische dunne lagen onderzocht, gericht op de toekomstige ontwikkeling van nieuwe apparaten. Piezoelektrische materialen worden tegenwoordig veelvuldig gebruikt in sensoren zoals airbags en elektromagnetische omzetters. Ze worden ook gebruikt in kleine, niet-vluchtige elektronische opslag van data met een laag energieverbruik, die de informatie kan behouden wanneer de stroom uitvalt. Piezo-ferroelektricische materialen kunnen ook een rol spelen in het urgente probleem van te hoge energieconsumptie. Momenteel verloren gaande omgevingsenergie kan gebruikt worden om energie op te wekken voor apparaten die een laag energiegebruik zoals sensoren en wifi netwerken. Energie uit trillingen van verschillende bronnen kan verzameld en in elektriciteit omgezet worden door middel van piezoelektrische materialen. De vervorming van het asfalt door (auto)verkeer kan door ingebouwde elektromechanische omzetters gedeeltelijk gebruikt worden om apparaten met een laag energieverbruik van energie te voorzien. Mensen die dagelijks in drukke steden reizen produceren op een dergelijke manier voldoende energie om LEDs van energie te voorzien of om te helpen de mobiele telefoon onderweg op te laden. Om deze verwachtingen te realiseren is het noodzakelijk om efficiënte piezoelektrische materialen te ontwikkelen. Niet-giftige piezo- en pyroelektrische apparaten maken het in de toekomst misschien mogelijk om kleine en zuinige implantaten te maken voor in het menselijk lichaam. Zij kunnen energie opwekken door de beweging van ons eigen lichaam of lichaamswarmte en voorzien dan apparaten zoals een hoorapparaat of een pacemaker van energie. Voor al deze geïntegreerde toepassingen zijn ferroelektrische materialen in de vorm van een dunne laag nodig.; The scope of this thesis is to study the fundamental properties of ferroelectric and piezoelectric thin films with a view into the future development of new devices. Nowadays piezoelectrics are widely used in sensors such as in airbags and in all kind of electromechanical transducers. They are even used in small, low power, non-volatile memory devices for wireless technology, which keep the information when power is off. Piezo-ferroelectics can also take a role in the very urgent problem of energy consumption. Environmental energy that is overall wasted can be utilized for low-power applications, such as sensors and wifi transmission networks. In particular, mechanical energy of vibrations from different sources can be collected and transformed into electricity by means of piezoelectrics. Car traffic results in deformation of the road pavement and electromechanical transducers built into the highway could recycle part of this energy to feed low power sensors. People commuting on a daily basis in crowded cities also produce sufficient energy to power Light Emitting Diodes (LEDs) or to help recharging your mobile phone on the go. For this prospect to become a reality there is a need for developing efficient piezoelectrics.…