AbstractsBiology & Animal Science

Baelo Claudia. The Position of an Industrial City in the Roman World

by E. Boscher
Institution: Leiden University
Department:
Year: 2009
Record ID: 1251149
Full text PDF: http://hdl.handle.net/1887/18836


Abstract

Baelo Claudia is een Romeinse site in het zuiden van Spanje aan de Straat van Gibraltar. De site werd al bewoond voor de Romeinse expansie op het Iberisch schiereiland en kent een Iberische en Phoenicische oorsprong. Het huidige aanzicht van de site wordt gekenmerkt door bebouwing uit de late 1e en 2e eeuw n.Chr. Baelo Claudia heeft een aantal typische Romeinse voorzieningen die passen bij een plaats met de status van een municipium. Het zijn echter de opvallende factoren die deze plaats zo interessant maken voor archeologisch onderzoek. Baelo Claudia lijkt grotendeels afhankelijk te zijn van de seizoensvisserij en heeft een goed bewaard gebleven industrieel terrein waar met name vis werd gezout en garum werd gemaakt. De voorzieningen op de site zelf lijken echter buiten proportioneel in verhouding met het geschatte aantal inwoners, iets wat mogelijk op seizoensarbeid wijst. In deze thesis is op verschillende manieren naar de site gekeken, om Baelo Claudia in een historisch en regionale context te plaatsen. Hiervoor is gebruik gemaakt van verschillende bestaande theorieën omtrent Romanisatie, urbanisatie, migratie en economie. Hierdoor is aan het licht gekomen dat Baelo Claudia een vrij dynamische geschiedenis heeft gekend die zich niet makkelijk door een enkele factor laat verklaren. De site heeft zeer verschillende karakters gehad onder de Romeinse republiek en het Romeinse keizerrijk, waar met name de economische en politieke factoren een grote rol hebben gespeeld. Onder de Romeinse republiek lijkt Baelo Claudia een zeer bescheiden economische rol te hebben gespeeld, waarbij de site waarschijnlijk door zijn geïsoleerde positie in het Spaanse landschap meer Mauretanisch was georiënteerd dan Romeins. Numismatiek onderzoek heeft uitgewezen dat Baelo Claudia nog lang het Phoenicische alfabet op munten gebruikte. Terwijl andere plaatsen in Baetica al waren overgestapt op het Latijnse alfabet. Vissausen werden in de regio van Baelo Claudia al vanaf de 6e eeuw v.Chr. geproduceerd voor een beperkte markt en vervoerd in lokaal aardewerk. Het is bekend dat in de late 1e eeuw v.Chr. Koning Juba II de productie van garum bevorderde, niet alleen als handelswaar maar ook in de vorm van belasting voor Rome. Studies naar amforen die werden gebruikt voor het vervoer van garum wijzen uit dat er in de 1e eeuw n.Chr. een sterke toename is van de Romeinse vraag naar dit luxe artikel. Iets wat in met combinatie van de verwerving van de status van municipium de monumentalisatie en de standaardisatie van het productieproces hebben beïnvloed. De productie moet hebben gezorgd voor een toename van werkgelegenheid, iets wat ook waarneembaar is in Mauretania. Hoe die seizoensarbeid werd georganiseerd is nog steeds onduidelijk, maar de expertise die nodig zijn om tonijn te vangen had niet iedereen voor handen. Een meer regionale samenwerking van vissers en productiecentra zou niet onlogisch zijn, hier is echter maar zeer beperkt bewijs voor. Handboeken over Iberische archeologie zullen Baelo Claudia vaak onderdelen bij sites als Italica en…