AbstractsChemistry

Investigations into new degasser technology for SISAK

by Johannes Nilssen
Institution: University of Oslo
Department:
Year: 1000
Keywords: kjernekjemi SISAK transaktinide; VDP::440
Record ID: 1275727
Full text PDF: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-24394


https://www.duo.uio.no/handle/10852/12867


https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12867/1/MASTER.pdf


Abstract

Prototypen på et nytt væske-ekstraksjonssystem (microSISAK) for benytting i studier av kortlivede radionuklider har blitt utprøvd på langlivede nuklider. Studiene ble gjennomført ved institutt for kjernekjemi ved universitetet i Mainz, Tyskland, i samarbeid med forskningsgruppen der. Utvikling og utprøving av to nye gass-væskeseparasjonsenheter har blitt gjennomført ved universitetet i Oslo. To separasjonsteknikker ble utprøvd; preseparasjon av KCl-aerosolpartikler fra gas-jet før overføring til væske-fase, og separasjon av gass og væske ved hjelp av membranfiltrering. Preseparasjon av KCl-aerosolpartiklene ble gjennomført, og prinsippet ble bekreftet, men utviklingen av en metode for overførsel av KCl-partiklene til væskefase ble ikke gjennomført innenfor tidsrammen til denne oppgaven. Utvikling og utprøving av en statisk separasjonsenhet, basert på teflonmembran-filtrering ble gjennomført. Avgasserenheten har ikke blitt utprøvd med SISAK, men prinsippet om ekstraksjon fra gass- til væske-fase og separasjon av disse ved hjelp av membranfiltrering ble bekreftet. Et full-skala SISAK eksperiment ble gjennomført ved GSI, Tyskland, og ga viktig informasjon om hvordan et transaktinideforsøk kan gjennomføres, samt hvor viktig et raskt system er for undersøkning av kortlivede radionuklider. The prototype of a new liquid-liquid extraction system to be applied for small liquid volumes (microSISAK), in tracer studies of chemical properties of short-lived nuclides, has been tested and applied to longer-lived nuclides. The studies were performed at the institute for nuclear chemistry in Mainz, Germany, in cooperation with the staff and students there. Development and testing of two new gas-liquid separation devices were performed at the University of Oslo. Two principles of gas separation were studied; separation of KCl clusters from the gas jet prior to transfer to the liquid phase, and separation of gas from liquid phase by membrane filtration. Pre-separation of KCl clusters from the gas jet was successful, but the development of a method of transferring the clusters to aqueous phase could not be concluded within the timeframe of this work. Development and testing of a static degassing unit, based on teflon filter separation, was successfully accomplished. The degasser has not yet been tested in connection with SISAK, but the principle of separation of gas from liquid by membrane filtration was proved. A full scale SISAK experiment was performed at GSI, which gave important knowledge on how a transactinide experiment can be conducted. The results from the experiment showed how important fast transfer through the system is.