AbstractsMedical & Health Science

Water-soluble omega-3 formulations : Optimisation, development and production towards clinical studies

by Mette Kristensen
Institution: University of Oslo
Department:
Year: 1000
Keywords: vannløselig anisidintall LC-MS PUFA flerumettede fettsyrer; VDP::568
Record ID: 1287117
Full text PDF: https://www.duo.uio.no/handle/10852/12239


https://www.duo.uio.no/bitstream/10852/12239/6/Kristensen.pdf


Abstract

Flere måter å lage vannløselige omega-3 produkter på ble forsøkt. Omega-3 er et populært felt på grunn av dens mange helse-effekter, og et vannløselig pulver kan kanskje ha en stor kommersiell verdi. En protokoll for et biotilgjengelighetsstudie ble laget og godkjent av Regional Etisk Komitee. En ny HPLC-MS metode ble utviklet for å detektere flerumettede fettsyrer i produktet. Mye arbeid har også blitt lagt ned i å optimalisere produktet; særlig med tanke på å måle anisidin-verdi, men uten å oppnå pålitelige resulater. A series of different approaches to develop purified water-soluble omega-3 products were attempted. Omega-3 is a popular area because of its many health benefits, and a water-soluble powder may have large commercial value. A protocol for a bioavailability study was outlined and approved by the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics. A new High Performance Liquid Chromatography Mass spectrometry method was developed to identify polyunsaturated fatty acids in the product. A great deal of work has also been put into optimisation of the product; especially the test for measuring anisidine value without achieving reliable results.