AbstractsEducation Research & Administration

Linguistic sexism in mermaid tales

by Linda Ågren
Institution: Kristianstad University
Department:
Year: 2014
Keywords: linguistic; sexism; mermaid; fairy tales; film; merman; sexist; language; english; non-parallel structure; generic; man; woman; ideal; Humanities; Languages and Literature; General Language Studies and Linguistics; Humaniora; Språk och litteratur; Jämförande språkvetenskap och lingvistik; Teacher Education; Lärarprogrammet; Engelska; English
Record ID: 1328485
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-11764


Abstract