AbstractsSocial Sciences

Sustainable ‘land use’ Development?

by Paul Watson
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2015
Keywords: Social Sciences; Samhällsvetenskap; Masterprogrammet i Spatial Planning and Development; Master's Program in Spatial Planning and Development; Examensarbete i Geografi för Masterexamen; Examensarbete i Geografi för Masterexamen
Record ID: 1339382
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-101523


Abstract