AbstractsEducation Research & Administration

The Unacceptance of a Sinful Protagonist's Moral Standards; Oacceptabelt med en syndig huvudkaraktär som har moral

by Linda Olsson
Institution: Karlstad University
Department:
Year: 2015
Keywords: Dorian Gray; Uncensored; Censored; Morality; Victorian Moral Convention; Immoral.; Humanities; Languages and Literature; Humaniora; Språk och litteratur; Secondary Education Programme: Upper-Secondary School: History (300 ECTS credits); Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Historia 300 hp; English; Engelska
Record ID: 1344321
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-35013


Abstract

The aim of this essay is to show the significant effect censoring Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray had on the protagonist’s moral standing. I compare the original uncensored version of The Picture of Dorian Gray with the censored version. The uncensored version, published by the Belknap Press and edited by Nicholas Frankel, has only been available to the public for three years. My comparison proves that a great deal has been changed in terms of content between the two versions of the novel. This essay will outline and discusses the changes made in order to make the text acceptable in terms of late Victorian moral conventions. It also illustrates the changes by comparing quotes. The function of the censorship applied to the novel is to make Dorian seem more callous and immoral in the 1891 book version, since only then can Oscar Wilde’s story approach the standards of late Victorian morality. Indeed, a significant change has been effected in the character Dorian Gray’s morality between the two versions of the novel. ; Syftet med den här uppsatsen är att visa vilken betydande effekt censureringen av Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray hade på huvudkaraktärens moraliska ståndpunkter. Jag jämför den ocensurerade versionen av The Picture of Dorian Gray med den censurerade versionen. Den ocensurerade versionen som publicerades av Belknap Press och redigeradesav Nicholas Frankel, har bara varit tillgänglig för allmänheten i tre år. Min jämförelse visar att en stor del av innehållet har förändrats mellan de båda versionerna av romanen. Den här uppsatsen visar samt diskuterar förändringarna som har gjorts för att texten ska bli mer acceptabel i förhållande till senviktorianska moraliska konventioner. Uppsatsen illustrerar förändringarna genom att jämföra citat. Poängen med att censurera den här romanen var att få Dorian att verka mer hjärtlös och omoralisk  i bokversionen från 1891. Bara då kunde Oscar Wildes berättelse närma sig den viktorianska moralen. Man kan se en tydlig förändring av karaktären Dorian Grays moral mellan de två versionerna.