AbstractsEconomics

An Exploratory Study of Outsourcing motives and effects in Sweden and China

by Niu Xian
Institution: Högskolan i Gävle
Department:
Year: 0
Keywords: outsourcing; motives; effects; Sweden; China; Social Sciences; Economics and Business; Business Administration; Samhällsvetenskap; Ekonomi och näringsliv; Företagsekonomi; FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING; Area economics; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING; Areell ekonomi; Industriell ekonomi (Sverige – Kina) – magisterprogram (på eng); Management of logistics and innovation (Sweden – China) – master’s programme (one year) (in eng); Economics; Nationalekonomi; teknik; teknik
Record ID: 1368155
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-4849


Abstract