AbstractsComputer Science

Distributed Communication for Streetlight Systems; Distributerad kommunication för gatlyktesystem

by Fredrik Wallin
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2016
Keywords: Streetlights; Distributed system; Decentralization; Internet Of Things; Gatlyktor; Distribuerat system; Decentralisering; Internet Of Things; Natural Sciences; Computer and Information Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Master of Science - Software Engineering of Distributed Systems; Teknologie masterexamen - Programvaruteknik för distribuerade system; Information and Communication Technology; Informations- och kommunikationsteknik
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2079958
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-191133


Abstract

Streetlights are usually lit during all dark hours even though vehicles or other objects are not using the road. Instead of wasting energy on keeping the streetlights lit when no vehicles are using the road, the streetlights should be lit whenever vehicles are in proximity of the streetlights and turned off otherwise. A distributed network can be used to handle the communication between streetlights for sharing information about vehicles in proximity. There are streetlight systems that adapt from the environment and handles communication but are still not optimized for country roads with low frequency of vehicles. Therefore, distributed communication for streetlight systems is implemented, by letting the streetlights be a part of a distributed system. Each streetlight is represented with a Zolertia RE-Mote, a sensor for detecting objects and an LED. The representation of the streetlights are wirelessly connected as a mesh network where they can communicate with each other and forward data packets to nodes more far away in the network. The concept of having the streetlights in a distributed system is believed to work and can be considered to be applied on streetlights at country roads to save energy. ; Gatlyktor är oftast tända under alla timmar då det är mörkt ute, även fast det inte är något fordon eller annat objekt som använder vägen. Istället för att slösa energi på att ha gatlyktorna tända när det inte är några fordon som använder vägen, bör gatlyktorna vara tända när fordon är i närheten av dem och släckta annars. Ett distribuerat nätverk kan användas för att hantera kommunikationen mellan gatlyktor till att dela information om fordon i närheten. Det finns gatlyktsystem som anpassar efter miljön och hanterar kommunikationen, men är inte optimerat för landsvägar med låg trafik. Därför är distribuerad kommunikation för gatlyktsystem implementerat genom att låta gatlyktorna vara en del av ett distribuerat system. Varje gatlykta är representerad med en Zolertia RE-Mote, en sensor för detektering av objekt och en LED. Representationen är trådlöst kopplat som ett meshnätverk där de kan kommunicera med varandra och skicka vidare datapaket till noder längre bort i nätverket. Konceptet att ha gatlyktorna i ett distribuerat system tros fungera och kan tänkas att appliceras på gatlyktor på landsvägar för att spara energi.