Abstracts

The Role of Vocal Learning in Language. Evolution and Development

by Qing Zhang
Institution: Universitat de Barcelona
Department:
Year: 2017
Keywords: Aprenentatge vocal; Aprendizaje vocal; Vocal learning; Parla; Habla; Speech; Cincies Humanes i Socials; 81
Posted: 02/01/2018
Record ID: 2207329
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/459061


Abstract

El vocal learning, un dels subcomponents del llenguatge, ocupa un espai central en aquesta tesi. La hiptesi general s que el vocal learning constitueix el fonament de levoluci (filognia) i del desenvolupament (ontognia) lingstics, i tamb de la cognici. L'habilitat computacional que es dna en el vocal learning es veu en els humans tan potenciada com per ser la base del tipus de recursi en qu es basa el llenguatge. Proves empriques sobre el vocal learning en animals no humans i en humans, des de camps que inclouen des del comportament, la neuroanatomia, la neurofisiologia, la gentica i la teoria de levoluci, suggereixen que el vocal learning interactua amb altres dominis cognitius a molts i diferents nivells.Filogenticamet, les habilitats de vocal learning en el Sapiens sn niques entre els primats. Comparada amb els primats no humans, la nostra espcie posseeix unes connexions ms denses i potents entre el crtex temporal superior i el crtex premotor aix com lestriat. En el Sapiens, deixant de banda el significat, el vocal learning tot sol pot explicar molts trets de la parla i la seva ontognia com ara lespecialitzaci auditiva per a la parla, latenci preferent a la parla en els nadons, la primacia de la imitaci vocal entre les habilitats imitatives multimodals (de base visual i auditiva), i els estadis que sobserven en ladquisici de la parla.Totes aquestes caracterstiques sembla que sn diferents i anmales, tot i que en diferent graus, en lautisme. Un 25-30% de la poblaci autista s no verbal o mnimament per fins i tot a la banda de lespectre autista que es considera dalt funcionament shi donen anomalies, tal com ara un cert dficit en velocitat de processament i una capacitat deficient dimitaci, que podrien explicar-se ms satisfactriament si un dficit de llenguatge entrs altra vegada a la definici (i diagnstic) del que s lautisme, amb un mfasi especial en el vocal learning.Advisors/Committee Members: [emailprotected] (authoremail), false (authoremailshow), Rossell Ximenes, Joana (director), Diguez-Vide, Faustino (tutor), true (authorsendemail).