AbstractsComputer Science

Vyhodnocovaní komplexních situací z údajů letecké avioniky

by Ondřej Vysloužil
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: avionika; sběrnice letadla; fuzzy logika; FMS; letové fáze; SSL; HMI; avionics; aircraft buses; fuzzy logic; FMS; flight phases; SSL; HMI
Record ID: 1097823
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11484


Abstract

Tento projekt se podrobně zaměřuje na data z avioniky a může být chápán jako horní vrstva nad systémy monitorujícími poruchy, která poskytuje dodatečné informace o letu. Pro konkrétní návrh byly vybrány Airbus A320 a A340 jako zástupci moderních a rozšířených dopravních letadel. Vyvíjená aplikace analyzuje dvě vybrané komplexní situace z toku dat palubní avioniky a hledá podmínky, které vedou k abnormálnímu chování letadla (nikoliv poruchám). Práce je primárně zaměřena na letové fáze, strukturu dat (a jejich kategorizaci) a na vývoj aplikace na bázi fuzzy systému s expertní znalostí uloženou v jeho pravidlech.; This project takes a look on avionics data more comprehensively and it can be understood as an upper layer over fault monitoring systems providing extra information about flight. For concrete design were selected Airbus A320 a A340 to represent modern, widely used transport types of aircraft. Developed application analyzes two chosen complex situations from avionics dataflow and looks for conditions which lead to abnormal aircraft behaviour (but not faults). This work is primarily focused on flight phases, data structure and categorization and application development based on fuzzy system with expert knowledge represented by its rules.