AbstractsComputer Science

Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy

by David Tomáš
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Fuzzy logika; hodnocení; dodavatel; společnost; vstup; Fuzzy logic; rating; supplier; company; input
Record ID: 1097930
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/24877


Abstract

Tato diplomová práce pojednává o řízení dodavatelů firmy. Odlišné softwary jsou použity pro applikace fuzzy logiky. Nejprve jsou představeni dodavatelé firmy pro asijský region. Dále jsou vybrány hlavní parametry které vztahy s dodavateli ovlivňují a jsou použity jako vstupy pro fuzzy model. Fuzzy model poté na základě nastavených pravidel vyhodnotí vstupy a dává hodnotu na výstupu. Výstup je tedy hodnota, která vyjadřuje rating dodavatele a říká, který by měl být preferován.; The diploma thesis deals with the management of suppliers in the XY Company. There are few different software used for application of fuzzy logic methodology. First of all there are introduced main suppliers for the company in Asian region. Main attributes are picked up, which affects partnership between company and suppliers, and used such as inputs for fuzzy logic system. Fuzzy logic system after processing these inputs and based on them gives rating on the output. Output rating gives hint which supplier should be preferred.