AbstractsPhysics

Simulace I-U charakteristik fotovoltaických modulů

by Jan Jiřík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Fotovoltaika; solární panel; simulace; I-U charakteristika; Photovoltaic; solar panel; simulation; I-V characteristic
Record ID: 1097141
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/9731


Abstract

Tato práce se zabývá slunečním zářením, které je jedním z možných zdrojů obnovitelné energie. Hlavnímy body práce je seznámit se s problematikou fotovoltaiky. Sestrojení poloautomatizovaného měřícího pracoviště díky němuž obdržíme reálné I-U a P-U charakteristiky solárního panelu. Dalším bodem je sestrojení programu v programu Vee Pro 8.0, který tyto charakteristiky simuluje v programu. Cílem je zjistit charakteristické konstanty pro daný solární panel.; This thesis deals with the solar radiation, which is one of the potential sources of renewable energy. One of the main objectives is to let know about the problematic of the photovoltaic. Semi-automated measuring workplace is constructed, which gave us real I-V and P-V characteristic. The next main objective is to construct the program, which simulates these characteristic in the program Vee Pro 8.0. The goal is to obtain real characteristic constant for the real solar panel.