AbstractsPhysics

Antény pro oblasti (sub)milimetrových vln

by Kamil Pítra
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Terahertzová anténa; terahertzový zdroj; dvojštěrbinová anténa; struktura s elektromagnetickým zádržným pásmem (EBG); hříbková EBG struktura; částečně odrazný povrch (PRS); planární čočka.; THz antenna; THz source; dual-slot antenna; electromagnetic band gap structure (EBG); mushroom-like EBG; partially reflective surface (PRS); planar lens.
Record ID: 1097181
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/28246


Abstract

Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací kruhově polarizované anténa pro oblast terahertzových kmitočtů. V práci se věnuji zjednodušené teorii terahertzového zdroje a návrhu vhodné antény pro tento zdroj. Návrh je zaměřen na dosažení kruhové polarizace z lineárně polarizovaných antén. Abych potlačil šíření povrchové vlny na elektricky tlustém dielektrickém substrátu, věnuji se návrhu a optimalizaci specifických periodických struktur. Návrh těchto struktur je poměrně komplikovaný, protože neexistuje přímočarý vztah mezi vlastnostmi struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem (EBG) a geometrií buňky. Abych vhodně koncentroval vyzařovanou energii do úzkého svazku, věnuji se návrhu a optimalizaci částečně odrazného plochy (PRS), které působí jako planární čočka pro terahertzovou anténu.; The thesis deals with the design and optimization of circularly polarized antennas for THz frequencies. In the thesis, a simplified theory of THz sources is presented, and a suitable antenna for a THz source is designed. The design is focused on achieving circular polarization from linearly polarized antennas. In order to suppress surface waves on an electrically dense dielectric substrate, we design and optimize specific periodic structures. The design of such a structure is rather complicated since the relation between electromagnetic band gap (EBG) properties and unit cell geometry is not straightforward. In order to properly focus the radiated energy, we design and optimize a partially reflective surface (PRS) acting as a planar lens for the THz antenna.