AbstractsBiology & Animal Science

Typy a vlastnosti "metal-free" katalyzátorů pro živé polymerace biomateriálů

by Martin Repka
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: "metal-free" katalyzátory; karbeny; polymerace za otevření kruhu; polyestery; metal-free catalyst; carbenes; ring-opening polymerization; polyesters
Record ID: 1097204
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12870


Abstract

Syntéza biokompatibilních a biodegradabilních polyesterů, použitelných převážně v medicíně, využívá pro polymeraci za otevření kruhu katalyzátory na bázi kovu (např. Sn, Al atd.), které se mohou po implantaci deponovat v těle. Podstatou bakalářské práce je popis netoxických "metal-free" karbenových sloučenin a jejich vlastností použitelných jako katalyzátory pro polymeraci cyklických esterů. Příprava těchto stabilních karbenových katalyzátorů a jejich charakterizace je cílem experimentání práce.; Synthesis of biocompatible and biodegradable polyesters applicable mainly in biomedicine uses metal catalysts (based on Sn, Al etc.) for ring opening polymerization, which could be deposited in a body after implantation. Objective of the bachelor thesis is description of non-toxic metal-free carbene compounds and their properties utilizable as catalysts for polymerization of cyclic esters. Preparation of these stable free carbene catalysts and their characterization is the main goal of the experimental work.